Fotbollskador

Vanliga skador inom fotbollen

Vanligt förekommande skador inom fotbollen är benbrott på underbenet, knäledsskador, höft- och ljumskskador, muskel-bristningar, fotledsskador och inflammationer i senskidor, senfästen, muskelfästen, slemsäckar och benhinnor. Målvakters skador sker ofta på överkroppen såsom finger-skador, handledsskador eller axelskador. Ju skickligare och mera teknisk en spelare är, desto mindre risk för skador. En tekniskt skicklig spelare är mindre utsatt för tacklingar och kroppskontakt med motståndaren, eftersom spelaren har kapacitet att få kontroll över bollen och spela den vidare innan motståndaren hinner tackla. En vältränad spelare löper mindre risk för skada, vilket flera studier inom fotbollen har gett stöd för. Med ökad träning kan skicklighet och teknik förbättras, som medför förbättring av inre faktorer t.ex. hållfasthet i vävnaderna, styrka, rörlighet, kondition och koordination.

 

 

 

 

 

 

 Ledspecifik- och avancerad mjukdelsbehandling

Behandling vid fotbollsskador och återhämtning före/efter träning/match är ledmobilisering, mobilitetstester, ortopediska tester, myofasciella triggerpunkter, avancerad mjukdelsbehandling, longering av muskler (jag försätter muskeln i sträckt läge och förlänger muskeln successivt genom att föra muskeln mot sitt ytterläge) m.fl. Mobilisering gör man när strukturer arbetar i fel i kroppen t.ex. p.g.a. felställningar. Fotbollsspelare som tränar och spelar mycket matcher belastar kroppens bl.a. leder, ligament och muskler, behöver behandlingar för återställa kroppens normala funktioner. För priser klicka på Priser.

 


 

Vävnaders uppbyggnad/funktion/adaption till träning

Ligament

Ligamentum (ledband) består av kollagena fibrer, celler och proteoglykener som kopplar ihop ben till andra ben i bildningen av en led. Dess uppgift är passiv stabilisering av lederna. I ligamenten finns en avläsare (mekanoreceptorer) som talar om för hjärnan vilken vinkel och hastighet leden kan röra sig. Elasticitet varierar beroende på lokalisation och fördelning kollagen/elastiska trådar. Ligament kan vara intraartikulärt (lokaliserat inne i leden) såsom korsbanden, kaspulärt (förtjockning av ledkapseln) som lig. talofibulare anterior – främre fotknöl eller extraartikulärt (lokaliserat utanför ledkapseln) som lig. calcaneofibulare – från toppen och nedåt av främre fotknöl.
Träning
Ligament anpassar sig med systematisk träning och kan öka dess styrka med 10-20% under en kortare period. Specifik muskeluppbyggnad är viktig för stabilisera och stärka ligamenten. Holistic Magnesiumspray (finns att köpa på min klinik) för att förebygga skador och även vid uppkomna skador före och efter operation.


Senor

Senor är uppbyggda av tät bindväv ca 80-90% typ I – kollagen och förbinder muskler med ben. Viktigast uppgift är att överföra kraft från muskulaturen till skelettet och bidra till stabilisering i lederna. Senor ligger ytligt och kan lätt skäras av genom skärsår eller ett penetrerande stick. Senor drabbas ofta både av akuta skador och belastningsskador i form av en lång tids repetitiva belastningar degenererar bl.a. kollagenbildning.
Träning
Senor anpassar sig till träning precis som ligamenten, att de ökar sin tvärsnittsarea och förbättrar sen vävnadens materialegenskap.


Skelettet

Skelettet består av bentyper med långa ben/rörben såsom extremiteterna, korta ben såsom kotorna och fotrotsben, platta ben såsom skallens ben, skulderblad och revben och sesamben såsom knäskålen upphängd i en muskelsena. Av vår totala kroppsvikt väger det ca 20%. Ytan täcks av ett tunt fibröst bindvävslager. Viktiga funktioner är att skydda underliggande inre organ, kroppens kalciumlager, svikt och elasticitet, hårdhet eller skörhet och att i benmärgen vara på plats för hematopoesen (blodbildning). Faktorer som påverkar vårt skelett positivt är en balanserad näringsrik kost och D-vitamin, men även kön, ålder, belastningsgrad nu och tidigare. Negativ påverkan är mediciner (t.ex. cortison) och ingen aktiv träning. Träning: Fysisk träning leder till ökad benmineraltäthet och det är specifikt för varje enskilt ben. Aktiviteter som ger störst ökad benmassa är framförallt hopp och landningar.


Brosk

Broskväven består av vatten, protein, kolhydrater och kollagentrådar. Brosk kan liknas vid en substansiell gel som huvuduppgiften är minskning av friktion mellan ben ändar och stötdämpare i diskar och menisker. Broskväven är fri från nerver och blodkärl och är beroende av bindväven runt brosket, vilket är rikligt kärlförsörjt. Brosk anpassar sig till aktivitet precis som de flesta vävnader.

Träning
Aktiv fysisk belastning ger ledbrosket näringsämnen in i och ut från brosket. Holistic Glukosalminsulfat med MSM (finns att köpa på min klinik) ger brosket näring och ny uppbyggnad av ledvätska i leden.

 


Muskulatur

Ungefär 40-45 % av mannens och 23-26 % av kvinnans vikt utgörs i muskler. Kroppen består av ca 600 muskler varav ca 180 pariga muskler som är av större storlek. Det finns tre former av muskler hos människan; Tvärstrimmiga skelettmuskulaturen framkallar viljestyrda rörelser och rörelser i vara leder och kallas därför den aktiva delen av rörelseapparaten och Hjärt- och glattmuskulatur är ej viljestyrd utan styrs av autonoma nervsystemet. Musklernas funktion är kraft/rörelse, stabilitet/skydd, muskelpump, värmealstring, blodbildande organ, mineraldepå och energidepå.

Träning
Muskulatur är den vävnad som svarar snabbast på träning. Muskelvolymen och styrkan kan öka betydligt efter kort tid med specifik styrkeövning. Holistic Magnesiumspray (finns att köpa på min klinik) för snabbare återhämtning efter träning/match för musklerna, kan användas när du duschar efteråt och undvik spraya på känsliga hudområden.

 


Höftled och ljumskskador

De vanligaste akuta skadorna sker i bäcken-, ljumsk- och höftregionen hos fotbollsspelare är muskelrupturer lokaliserade till adductor longus, rectus femoris, rectus abdominis och iliopsoas. Ljumskskador är en rad olika tillstånd som alla orsakar smärta i ljumskregionen och kan uppstå efter kronisk (långvarig) överbelastning. Nyckeln till framgång vid diagnos och behandling består i att analysera vilken eller vilka strukturer som orsakar spelarens smärta. Vid kroniska ljumsksmärtor kan den bakomliggande orsaken vara svår att hitta.

Inflammation i adduktorerna
Överbelastning adduktor longusmuskel vid upprepade bredsidessparkar, ett träningsläger eller andra intensiva träningsperioder. Smärta som kan stråla ned till lårets insida, när benet pressas in mot andra benet, ömhet över muskeln ursprung på blygdbenet och nedsatt funktion vid löpträning.
Träna/ Rehab
Cykling/simning utan smärta och värmebehandla med varmt bad eller värmeskydd.

Bristning i adduktormusklerna
Vid fotbollsspel med fotens bredsida sparkar till bollen och en motståndares fot, gör en snabbstart, glidtacklar eller tvärvänder. Partiell bristning är vanligt i ursprung på blygdben vid övergången till senan, total bristning vid fästet på lårbenet men även i ursprunget på blygdbenet. Smärta kan bli en huggsmärta i ljumskregionen, lokal blödning med viss svullnad, muskels oförmåga att sammandra sig eller en lucka i muskelbuken.
Träna/Rehab
Undvika träning med smärta och gradvis ökning av träning utan smärta. Kylbehandla med kompressionsförband i högläge.

Inflammation i iliopsoasmuskeln
Belastning vid intensiv skjutning och löpning i uppförsbacke. Då uppkommer en inflammation i slemsäcken runt senan till muskeln eller muskeln inflammeras. Ofta framkommer en smärtcirkel, ömhet på lårets insida, böjning av höftled mot ett motstånd eller spänningskänsla och svullnad i ljumsken.
Träna/Rehab
Vila tills smärtfrihet inträder och gradvis ökning av träning. Värmebehandling lokalt och använd värmeskydd.

”Snapping hip syndrom”

Definition: höftsyndrom kännetecknas av ett repeterbart hörbart eller påtagligt ”snäpp” eller ”klick” som inträffar i eller runt höften under rörelse (kan vara smärtfritt eller smärtsamt). Drabbar främst kvinnor, kan i vissa fall vara förenat med smärta.
Repetitiva aktiviteter inom balett (särskilt ”turnouts”), gymnastik, klättring, häcklöpning, löpning (uppför backe eller ojämnt underlag). Vanliga orsaker kan vara stramhet i iliotibiala bandet (löper på utsidan av låret från höftbenskammen till skenbenet), benlängdsskillnad, bäckeninstabilitet eller muskelobalans – svag magmuskulatur, strama hamstrings eller höftböjarmuskeln.
Kvarstående smärta kan vara att slemsäcken (iliopectineala) kan vara inflammerad och förtjockad. Behandling hos mig är djupmassage, ledmobilisering av knä, höft, fötter och terapeutiska töjningar.
Träna/Rehab
Vila med inflammationshämmande medel Holistic Inflameja (finns att köpa på min klinik). Stretching före och efter aktivitet. Anpassa träning med successiv ökad aktivitet utan smärta.

Inflammation i raka lårmuskeln
Vid intensiv skjutträning, upprepade snabbstarter eller styrketräning. Smärta kan uppkomma strax ovanför höftleden, under och efter träning, böjning av höften eller sträcker knä motstånd.
Träna/ Rehab
Vila inledande skedet och successiv träning. Nedkylning och kompressionsförband i högläge.


Lårskador

Ofta vanligt förekommande i fotbollsspel och smärta i låret kan orsakas av utmattningsbrott, kompartmentsyndrom och överförd smärta (referred pain). Vaga smärtor i låret kan bero på utmattningsbrott eller ischias.

Inflammation i ljumsken
Överbelastning av musklerna som för benet inåt vid hård löpträning, bredsidessparkar under fotbollsspel eller andra intensiva träningsperioder. Smärta som kan stråla ned till lårets insida, ömhet över muskelns ursprung på blygdbenet eller smärta när benet pressas mot andra benet. Minska inflammationen med Holistic Inflameja (finns att köpa på min klinik).

Lårkaka 
(myositis ossificans)
Uppstår när du t.ex. träffas av en motspelares knä på ditt lår eller annan muskel på kroppen vid fotbollsspel. Då kan en blödning i muskel-vävnaden uppstå och lokaliserad smärta med ömhet. Din muskelfunktion och rörlighet i knä kan bli nedsatt. Att behandla med PRICE-principen med tryckförband i högläge ca 20 min och kompressionsförband efter skadan inskränker blödningen och begränsar utgjutningen. För att återställa cirkulationen och styrkan i muskeln kan du spraya med Holistic Magnesiumspray (finns att köpa på min klinik).
Träna/Rehab
När blödningen är under kontroll kan isometriska (statiska) övningar försiktigt påbörjas i kombination med mjuka, aktiva böjningsövningar. Fotbollsspelaren skall inte känna obehag under träningen. Stretching övningar är inte tillåtna i detta skede. När knäleden kan böjas i 90¤ vinkel är dags att övergå till rörelser mot motstånd. Återgång till ordinarie träning ca 5-10 veckor efter en svår kompressionsruptur.

 


 

Korsbandsskador

Stabiliteten i leden upprätthålls av fyra kraftiga ledband: inre och yttre sidoledbandet, främre och bakre korsbandet. De främre och bakre korsbanden korsar varandra och hindrar för stora rörelser framåt och bakåt mellan skenben och lårben. De ligger inuti knäleden. Internationell klassificering av ligamentskador som Grad I – lätta -bristning i ledbandets mikrostruktur, Grad II – moderata – partiell bristning med uttänjning av ledbandet och Grad III – allvarliga – total bristning som skilt ledbands-ändarna ifrån varandra. Framgångsrik behandlingsteknik vid dessa skador är Strain and counter-strain behandling. För snabbare läkning av skadad struktur och återgång till ordinarie träning/match rekommenderar jag Holistic Magnesiumspray, Holistic Glukosalminsulfat med MSM och Holistic Inflameja. (Finns att köpa på min klinik.) (OBS! Ej de första 2-3 dygnen p.g.a. blödning måste hinna avstanna).
Knäkontroll träning för knä och bål, träning på egen hand, införes på ordinarie träning eller för din rehabträning. Förebyggande knäkontrolls övningar och styrke-, stabilitets- och olika enbens och tvåbensknäböj/ utfallssteg/fallhopptest/hopp och landning/plankan/bäckenlyft övningar för ditt skadade knä.

Främre korsbandsskada
Denna skada är mycket vanlig i fotbollen och sker genom rotation eller översträckning i knäleden. Tester av struktur är Lachmann`s test framåt eller främre draglåda för avgöra skadans art. Den ger en snabb svullnad (hemartros inom 12 timmar), starka smärtor och knäet viker sig vid belastning.
Träna/Rehab
Efter operation läggs tyngden på styrka, rörlighet och neuromuskulär träning och rehaben är lång och tuff. Men ett stabilt knä för många ca 80% klarar sig bra.

Bakre korsbandsskada
Sällsynt skada inom fotbollen. Skadan sker genom direktvåld mot underbenet, som förs rakt bakåt i förhållande till lårbenet eller spelaren faller direkt mot skenbenet så det pressas bakåt. Symptomen är i regel lindrig med mindre svullnad och ömhet djupt inne i knäledens baksida. Tester av struktur är Lachmann´s test bakåt eller bakre draglåda som avgör svårighetsgraden och om instabilitet uppstått. Om operation behöver göras är resultaten efter rehab god och återgång till fotbollsspel väl.
Träna/Rehab
Rörelseträning och belastning påbörjas direkt efter operation och stegras successivt utan smärta i knäleden. Viktigt att träna framsida lår (för begränsa glidning av lårben) och styrketräning med neuromuskulär, koordinations- (balansövningar på balansplatta eller matta) och isometrisk (statisk) träning.

Ledbandsproblematik och ledbandsskador i knä

Knäskador såsom ledbandsskador är mycket vanliga i samband med fotboll. Knäleden stabiliseras av ledband på såväl utsidan som insidan av knät. Akuta ledbandsskador bör du besöka läkare för bedömning av skadans art genom röntgen. Skadorna sker ofta genom yttre våld kollisioner eller tacklingar, kraftig vridning då u

nderbenet viks inåt/utåt i förhållande till lårbenet eller snabb inbromsning. Ofta är skadan kombinerad med övrigaknäskador. Skadorna indelas i tre stadier beroende på instabilitetsgrad, grad I skada – är instabiliteten lindrig (upp till 5 mm), grad II skada måttlig (5-10 mm) och grad III skada är instabiliteten uttalad (över 10 mm).
Knäkontroll för knä och bål, träning på egen hand, införes på ordinarie träning eller för din rehabträning. Förebyggande knäkontrolls övningar och styrke-, stabilitets- och olika enbens och tvåbensknäböj/utfallssteg/fallhopptest/hopp och landning/ plankan/bäckenlyft övningar för ditt skadade knä.

Inre sidoligament
Skada på inre sidoligamentet är ca 5-10% vanligare än yttre sidoligamentet. Spelaren upplever omedelbar smärta, instabilitet vid belastning och ofta svårt att gå. Svullnad är måttlig. Är svullnaden kraftig talar det i regel för en allvarligare skada, oftast korsbandsskada. Diagnosen verifieras genom vacklingstest, underbenet vinklas utåt i förhållande till lårbenet. Vid ökad instabilitet sk varus- eller valgusinstabilitet, underbenet förs utåt respektive inåt i förhållande till lårbenet, är inre respektive yttre sidoligament skadat. Vid isolerad sidoledbandsskada är prognosen god och fotbollsspelaren blir ofta helt återställd.
Träna/Rehab
Bästa behandlingen oavsett grad av instabilitet, är rehab baserad på rörlighets-, styrke- och koordinationsträning.

Yttre sidoligament (laterala kollaterala ligamentet (LCL))
Definition: partiell eller fullständig ruptur av det laterala kollaterala ligamentet i knäet. Denna skada sker vanligtvis en varus (inåtböjd (medial till lateral)) kraft över knät orsakar sträckning eller ruptur. Incidens är sällsynt.
Riskfaktorerna är i kontaktsporter, höghastighetsaktiviteter såsom fotboll, baseboll, eller hockey. Tidigare knäskada eller instabilitet ökar sannolikheten för framtida skada. Muskelstyrka eller proprioceptiva (sinnesorgan i bl.a. muskler, senor och leder som reagerar på kroppsrörelser (viktiga för balanshållning)) obalanser. Denna skada (LCL) är sällan en isolerad skada, ofta förknippad med omgivande vävnadsskador (lateral kapsel, biceps femoris sena, ITB).
Symptom lateral knäsmärta, värre med full sträckning, mekanism av varuskraft eller vridning av knä, eventuellt ”snäpp” eller ”pop” hörs vid tidpunkten för skadan, vanligtvis ingen signifikant svullnad, såvida det inte finns en samexisterande ACL eller menisk skada.

Meniskskada
Meniskerna fungerar som stötdämpare i knäleden. Skada på inre menisken är ca fem gånger vanligare än på den yttre. låsningsfenomen, smärta på inre/yttre ledspringa vid böjning/utsträckning av knäet. Behandling enligt PRICE metoden och en Strain and counder-strain behandling hos mig, som kan stabilisera din kroppsbelastning rätt. Då undviker du fortsatt smärta i ditt knä.

 


Vadskador och olika vadsmärtor

Framtill mellan skenben och vadben finns ett främre kompartment med främre skenbensmuskel (tibialis anterior) och tåsträckarna (extensor hallucis och digitorum longus) med kärl och nerver till underbenets och fotens framsida. Baktill i underbenet finns ett djupt fack med strama bindvävsband som den långa stortåböjaren (flexor hallucis longusmuskeln) och de långa tåböjarna (flexor digitorum longusmusklen) samt bakre skenbensmuskeln med nerver och kärl som passerar till baksidan av underbenet och fotsulans bakre djupa muskelfack. Även ett ytligt kompartment ingår med sin breda djupa vadmuskel (soleus) och den ytliga djupa vadmuskel (gastocnemius). Det yttre kompartment finns kring vadbenets utsida som innefattar korta vadmuskeln (peroneus longus och peroneus brevismusklerna) samt peroneusnerven.

Benhinneproblem (medialt tibiasyndrom)
Förekommer när du byter underlag på vår och höst. Smärtan kan även komma vid för intensiv hårdträning på hårda banor, gator eller golv. Vid löpning och hoppmoment är smärtan som mest, men upphör vid vila och återkommer vid ny belastning. Ömhet och smärta kan vara längs skenbenets inre kant, viss svullnad, skenbenets nedre hälft eller böjning av tår eller fotled. Du kan även känna smärta beroende på hur din fot isättning av ditt fotvalv görs när du springer t.ex. plattfot eller högt fotvalv. Byte av underlag successivt med anpassad träningsitensitet och rätt skor för underlaget. Jag rekommenderar inflammationshämmande Holistic Inflameja och Holistic Magnesiumspray (finns att köpa på min klinik).
Träna/Rehab
Avbryt träning/match och vila tills smärta eller ömhet är borta över skenbenet. Värmebehandla lokalt och använd vadskydd. Funktionell och neuromuskulär träning, cirkulationsövning, tåhävningar och stretching av vadmusklerna.

Muskelruptur
Kontusionsskador uppstår genom en direkt spark mot underbenets baksida eller yttersida. Då muskulaturen krossas mot underliggande ben som ofta blir djupa skador. Distensionsskador är ofta partiell ruptur på soleus eller gastrocnemius, men ofta mediala gastroc-nemiusbuken som drabbas. ”Tennis leg” är en ruptur i övergången mellan muskel och senfibrer distalt (nedre delen) i mediala gastrocnemiusbuken. Plötslig smärta i det skadade området och svårt att gå på tå. Lokal ömhet vid palpation över rupturområdet och ofta uppstår en svullnad pga blödning och ödem. Slits muskelbuken sönder kan miss-färgning av hud över och distalt om rupturen uppkomma efter två till tre dagar. Akut skada behandlas i två till tre dagar med PRICE-principen och inflammationshämmande medel Holistic Inflameja och Holistic Magnesiumspray (för muskelavlappning) eller NSAID-preparat smärtstillande.
Träna/Rehab
Dag tre påbörjas uppträning neuromuskulär träning, styrka och töjningsövningar. Gärna ett vadskydd eller linda med kompressionstryck för värma musklerna.

Stötskada mot nerv
Direkt trauma t.ex. en spark eller för hårt spänd fotledstejp som medför tryckskada på peroneus nerven som ligger oskyddat och ytligt vid passagen av caput fibulae. Detta kan medföra total eller delvis förlamning av denna nerv. Nedsatt eller upphörd dorsalflexion (fotledssträckning) och eversion i fotled (droppfot) samt parestesier (domningar) på fotrygg och framsida fotled. En klinisk och kompletterande neurofysiologisk undersökning som påvisar nervskadans art. Intakt nervskonstutionsskada kommer funktion gradvis tillbaka utan behandling. Oftast är du tillbaka inom några dagar eller ett par veckor. Avsliten nerv skall repareras operativt och osäker prognos efter nervsutur.

 


Fotledsskador och fotsmärta

Fotledsproblem kan uppkomma på många sätt och vanligt är att du ”trampar snett”. I de flesta fall påverkas dina ledband och svullnad uppkommer. Många gånger är det övergående, men gör man det fler gånger så uppstår instabilitet i foten. Balansträning och träna styrka är bra för fotledens funktion. Fotsmärta kan du drabbas av vid överbelastning och orsakerna kan vara många. T. ex. fel fotisättning, skor och felaktig kroppsbelastning vid löpning eller gång. Byte från mjukt till hårt underlag. Även vid nedsättning av fotens fotvalv kan påverkas om det är högt, lågt eller kavusfot. Och kan även förekomma vid fotvrickningar då bristande rehab eller för snabb återgång till fotbollsträningar/matcher.

Ihållande smärta i fotleden
Denna smärta orsakas ofta av otillräcklig rehab efter vrickning av fotled. Men kan även vara skador på benets benbrosk eller förslitningar. Kontakta läkare om det ej försvinner för diagnostisera problemet.

 ”Turf toe”syndrom
Skadan kan uppstå på ett konstgjort underlag vid fotbollsspel. När du gör en kraftig uppbromsning och din sko fixeras i underlaget, så foten glider framåt i skon med en kraftig uppåtböjning av stortån. Ledbanden i stortåns grundled sträcks och ledytan skadas och ledkapseln sträcks eller brister. Stortån kan svullna upp och smärtar i grundleden med ömhet vid sträckning och böjning a tån, lokaliserad smärta till stortåns undersida. Akut behandling med nedkylning, kompressionsförband, foten i högläge, avlastning och vila i ca 2-4 dygn.


Träna/Rehab
Stortån skyddas vid gång av en fotledsortos skydd, som hindrar rörelser i stortån. Ca 2-4 veckors frånvaro och sedan rehab med rörelseövningar och töjningar av fotleden. För bättre rörelse av fotleden och påfyllnad av ledvätska kan kapslar med Holistic Glukosalminsulfat med MSM (finns att köpa på min klinik) intas.

Fotbollsvrist (anterior impingement)
Denna skada uppstår ofta vid obehandlade akuta och upprepade övertänjningar av fotled. Då kan uppkomsten av förändringar ske i form av benpålagringar framtill och där ledkapseln fäster. När benpålagringarna ökar minskar rörligheten i fotleden och smärtan vid rörelse i ytterläge ökar, vid löpning och hopp. Ömhet över främre delen av fotleden samt provokationsömhet vid maximal uppåtböjning och ofta är inskränkt. Vanligt tillstånd efter många års upprepade skjutövningar, översträckningar eller överböjningar av fotled. Orsaken av detta medför förslitningar i ledkapselns fäste eller små benbrott vid kollisioner mellan benytorna. Tester av stabilitet och ledbandsskadans art främre draglåda av fot och skenben och behandling med inflammationshämmande medicinering.
Träna/Rehab
Statisk töjningsträning, styrka och rörlighet. Använda fotledsstöd eller tejp.Impingement av mjukdelar
Upprepade fotledsvrickningar, låsningar i leden och känsla av att det tar emot, inskränkt dorsalflexion eller knäppande ljud med inåtvänd fotled. Smärta vid avstamp och obehag över fotledens framsida.
Träna/Rehab
Stretching övningar med dorsalflexion, klackförhöjning eller fotledsstöd.

Ledbandsskada i fotled
Denna skada sker ofta i fotboll. En kraftig utåt eller inåt vridning av fotled. Det kan då uppstå ledbandstänjning, bristning eller total bristning. Då kan smärta uppstå vid rörelse och belastning av fotled och även svullnad av yttre eller inre fotknöl. Blodsutgjutelse som senare övergår till missfärgning av huden ovanför och under skadan. Avbryt idrottandet och kompressionsförband och högläge så minskas blödningen. Snabbare läkning och minskning av svullnaden rekommenderar jag Holisitc Magnesiumspray och Holistic Inflameja (finns att köpa på min klinik).
Träna/Rehab: Smärtfria rörelser i fotled efter ca 2 veckor eller månader innan rehab påbörjas med  rörlighets-, balans- och styrketräning.


Källhänvisning

Bahr, Roald – Mæhlum, Sverre – Bolic, Tommy (2004), Idrottsskador – förebygga, behandla och rehabilitera, SISU idrottsböcker.

Berg, Kristian (2010), Rörelseapparatens Anatomi – en muskel och triggerpunktsguide, ICVE Production.

Berg, Kristian (2011), Rörelseapparatens Anatomi – en skelett och ledguide, ICVE Production.

Dr. Nikita A. Vizniak (3rd edition 2020), Orthopedic Conditions (Evidence-Informed), Professional Health Systems Inc.

Dr. Nikita A. Vizniak (2nd edition 2005-2020), Muscle Manual (Evidence-Informed), Professional Health Systems Inc.

Ekstrand, Jan – Karlsson, Jon – Adolfsson, Dahlström, Peter -, Annette – Hässleholm, Bildbyrån – Svenska fotbollsförbundet (1998), Fotbollsmedicin, Svenska fotbollsförbundet, Solna.

Levangie, Pamela K. – Norkien, Cyntia C. (Fifth edition 2011), Joint Structure and Function, F.A. Davis Company, Philadelphia.

Magee, David J. (Sixth edition 2014), Ortopedic physical assessment, Saunders, St. Louis, Missouri 63043.

Peterson, Lars – Renström, Per ( tredje upplagan 2003), Skador inom idrotten, Studentlitteratur AB.

VanPutte, Cinnamon L – Regan, Jennifer L. – Russo, Andrew F. (Eleventh edition 2016), Seeley ́s Anatomy & Physiology, McGraw-Hill Education.

Kliniktider 

Måndag & Tisdag 11.00 - 20.00
Torsdag 11.00 - 20.00
Lördag 12.00 - 20.00
Söndag 13.00 - 20.00