200277602-001_0

 

Jag som terapeut gör diagnostisering och behandling av besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Jag har som främsta mål att återupprätta kroppens funktion så att dess olika delar samarbetar på bästa möjliga sätt.

 

Jag arbetar med ortopediska och neurologiska tester, segmentella funktionstester, provokationstester, mobilitets test, ledspecifik behandling (mobilisering utan impuls), avancerad mjukdelsbehandling, myofasciella triggerpunktsbehandling, palpation av ledlåsningar, klinisk biomekanik till anamnestagning, idrottsmassage.

Vid det första besöket ställs frågor relaterade till ditt besvär eller skada och din medicinska historia och därefter görs en noggrann fysikalisk undersökning. Ortopediska, neurologiska och mobilitetstester utförs för att säkerställa diagnos som sedan ligger till grund för en personlig behandlingsplan. I de fall jag upptäcker tillstånd som inte lämpar sig för min behandling hänvisar jag dig till lämplig specialist.

Jag samarbetar även med Osteopater M.Sc., D.O, BSc, Leg. Kiropraktorer, Naprapater, Idrottsläkare, Fysioterapeuter m.fl.

Klicka gärna på flikarna Symptom och Fotbollsskador för veta mer om olika besvär och skador.


PRISER
Under juli månad 2022 10 EXTRA MINUTER PÅ VARJE BEHANDLINGS TILLFÄLLE.

BEHANDLING/DIAGNOS AV
FOTBOLLSSKADA
80-90 min 1440 kr

Undersökning med utförlig anamnes och behandling av din fotbollsskada. Ortopediska, neurologiska och mobilitetstester. Rehabinstruktioner och tillägg till din nuvarande rehab. Jag gör uppföljning av din skada via mail/sms/telefon tills läkning/rehab är klar och att du är tillbaka i ordinarie träningar/matcher.


 

ÅTERBESÖK & BEHANDLING
AV FOTBOLLSSKADA
60 min 980 kr

Uppföljning av din fotbollsskada & ytterligare behandling. Ortopediska, neurologiska och mobilitets-tester. Rehab genomgång och framsteg i din läkningsprocess.


 

BEHANDLING/DIAGNOS AV
IDROTTSSKADA
80-90 min 1440 kr

Undersökning med utförlig anamnes och behandling av din idrottsskada. Ortopediska, neurologiska och mobilitetstester. Rehabinstruktioner och tillägg till din nuvarande rehab. Jag gör uppföljning av din skada via mail/sms/telefon tills läkning/rehab är klar och att du är tillbaka i ordinarie träningar/tävlingar.


 

ÅTERBESÖK & BEHANDLING
AV IDROTTSSKADA
60 min 980 kr

Uppföljning av din idrottsskada & ytterligare behandling. Ortopediska, neurologiska och mobilitetstester. Rehab genomgång och framsteg i din läkningsprocess.


 

IDROTTSMASSAGE FÖRE/EFTER
TRÄNING/
MATCH/TÄVLING
60 min 860 kr

Idrottsmassage & avancerad mjukdelsbehandling. Förebygga muskulära skador och bättre återuppbyggnad/återhämtning före/efter hårda träningspass och matcher/tävlingar.


 

IDROTTSMASSAGE FÖRE/EFTER
TRÄNING/
MATCH/TÄVLING
40 min 660 kr

Idrottsmassage . Förebygga muskulära skador och bättre återuppbyggnad/återhämtning före/efter hårda träningspass och matcher/tävlingar.


 

MANUELL TERAPI
30 min 550 kr

Avancerad mjukdelsbehandling/stretching före/efter hårda träningspass/matcher/tävlingar. För att undvika muskulära skador och ledbesvär. Vid en skada utförs behandlingen på närliggande strukturer och kan förkorta din läkningsprocess.


 

ORDINÄR BEHANDLING
60 min 890 kr

Undersökning med utförlig anamnes och behandling för
dina besvär. Exempel på vanliga besvär rygg- och nacksmärtor, ryggskott, migrän, smärtor i arm och ben, ischias.

 

 

55974456


BEHANDLINGSTEKNIKER

Ledmobilisering

Ledmobilisering är en smärtfri behandling. Kroppens rörelser sker i lederna och då kan lednära problem uppstå som gör att muskler får arbeta mer. Leder har olika rörelseriktningar (”end-feeling”) beroende på var leden är belägen i kroppen. Jag som terapeut testar en rörelse i en led och bedömer kvaliteten i just den ledriktningen, testar alltid samma led på motsatta sida av kroppen för att jämföra samma ledriktning. Upplever jag en ”stum rörelse” så kan den leden vara rörelse inskränkt. Jag gör en artikuleringsteknik (mobiliserar utan impuls) på leden genom att ”putta på” den elastiska barriären och leden kan då röra sig normalt igen. Och kroppens olika strukturer kan fungera normalt igen och felställningen (som kan ha bidragit till din fotbollsskada) i kroppen är återställd.

Flera besök kan behövas, för att kroppen har arbetat i felställning under längre tid eller när din fotbollsskada/ idrottsskada har uppstått. En fotbollsspelare eller idrottare som tränar på hög nivå behöver återkommande behandlingar för att behålla styrka och rörlighet i muskler och leder.


Idrottsmassage

Över hela världen och från alla tider finn väl dokumenterade texter och bilder som beskriver massage i alla former. Sannolikt är massagen den tidigaste kända formen av manuell behandling.

Konceptet idrottsmassage är idag allmänt känt som en terapeutiskt inriktad massageform där handgrepp och metod anpassas för att behandla ett specifikt besvär. Detta skiljer sig på så vis ifrån massage som endast ges i avslappnadande syfte. Idrottsmassage syftar sig till att öka blodcirkulationen och mjukdelarnas elasticitet.

Idrottsmassage är ett viktigt komplement till fotbollsträning, träning, tävling och match. Idrottsmassagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocessen samt vara en del av återuppbyggnad/återhämtning före/efter hårda träningspass och matcher/tävlingar.

Varje nybesök inleder jag med ett samtala gällande hur ditt besvär har uppkommit och hur det begränsar dig. Diskussion förs kring tidigare skador och sjukdom för att på ett säkert och effektivt sätt kunna gå vidare med en behandlingsplan. Jag lägger fokus på att optimera funktion i kroppens mjukdelar och övriga mjukdelar.

Jag skräddarsyr behandlingar för både fotbollsspelare och elitidrottare. Jag anpassar behandlingar efter var sportutövaren är i sin i träningsperiod. Behandlingen kan variera avsevärt från träning- till tävlings- och matchperiod.


Revolving
Ordets betydelse: Revolving, Re – som betyder ”återskapa” och Volving – ”rörelse runt en axel”. Huvudsyfte med Revolving? Jo att återskapa patientens möjlighet till rörelse genom att bryta negativa mönster.

Revolving är en strukturell myofasciell teknik med vissa likheter av longering. Skillnaden i denna teknik jämförbart med vanlig klassisk massage är att man jobbar längs med muskelns fiberriktning. Denna teknik arbetar jag mycket med musklerna på framsidan av bålen, vilket många andra manuella terapier knappt nämner eller berör.

Myofascial vävnad – Fasciorna (bindvävshinnorna) är ett eget kroppssystem som omsluter muskler och organ som ett finmaskigt nät uppbyggt av bindväv. Den stödjer, omsluter och separerar alla enheter i kroppen. Fascians flexibilitet är viktig för välbefinnandet – Vem vill gå med för tajta kläder? Vid spänningar/skador tappar fascian sin elasticitet genom att det bildas störningar i den.


Strain and Counterstrain

 

161857326


Strain and Counterstrain är en osteopati behandling. Osteopatin har en lång tradition med icke smärtande manuella behandlingar där hela nervsystemet behandlas. Dess grundare heter Lawrence H. Jones D.O Osteopathy. Inom osteopatin används begreppet ”somatiska dysfunktioner”. Somatiska dysfunktioner är en situation i ett kroppsområde t.ex en led, där proprioceptorerna signalerar inkorrekt/felaktig afferent information vilket i sin tur leder till att CNS svarar (reflex) med inkorrekt/efferenta signaler. Detta förhållande ger då naturligtvis en led i obalans och dess funktion blir störd. Dessa störningar kan ge upphov till diverse symtom. Vid behandling försätts kroppen i en passiv position av största, möjliga lättnad och därmed avhjälper smärta genom att reducera och hejda en inkorrekt/felaktig proprioceptor aktivitet vilken upprätthåller en somatisk dysfunktion. Alla akuta, nya såsom gamla skador kan minska upptill 80% och även försvinna helt beroende på skadans art. Exempel på skador knä, höfter, ben, fötter o fotleder, rygg, axlar, skuldror, armar, händer m.fl.


Käkledsbehandling
Käkledsbehandling är en allt mer förekommande behandlingsmetod, med en kinesiologi baserad behandling påverkar man obalanser, samt spänningar runt käkleden. Ledmobilisering kan även göras på käken som kan vara en orsak till bl.a. nacksmärtor, nackbesvär, huvudvärk,  att du har ”tandgnissel” eller biter ”ihop” din käke hårt.


Myofasciella Triggerpunkter
En myofasciell triggerpunkt är en irriterad begränsad punkt med kraftig smärta lokaliserad till en palpabel sträng i skelettmuskel ( Travell & Simons 1993).
Myofasciell triggerpunkt är oftast belägen centralt  i muskelbuken nära motor-ändplattan, finns även hos små barn och spädbarn. Storlek varierar från ett riskorn till en ärtas storlek. Klassificeringar för myofasciella triggerpunkter; central (primär), satellit (sekundär), aktiv och inaktiv (latent).
Central (primär) är initial och huvudorsak. Satellit (sekundär) uppstår i smärtreferensområdet eller i funktionellt relaterade muskler, återkommer efter behandling om inte primär TP avlägsnats. Aktiv är spontan lokal och/eller refererad smärta. Inaktiv (latent) är lokal och/eller refererad smärta vid provokation men ej annars.
Smärtan projiceras iväg på ett karakteristiskt sätt för varje myofasciell triggerpunkt. Det har då saknats ett dynamiskt muskelarbete och ej normal syresättning blod till muskeln. Resultat efter ett tryck på en myofasciell triggerpunkt blir att muskeln kan utföra sitt normala muskelarbete igen.

Coloured footbal as a globe