Knäsmärta

79397508 Knäleden är kroppens största led belägen mellan kroppens två längsta hävarmar. Många orsaker kan vara inblandade bl a från lumbalryggen och muskler fram- o baksida lår. Smärtan kan uppstå genom överbelastning, kraftig vridning eller repetetiv aktivitet. Behandlingar som rekommenderas av mig är SCS och rörelse- och styrketräning för knäleden.


Ledbandsproblem

159325297 Akuta ledbandsskador bör du besöka läkare för bedömning av skadans art genom röntgen.
Skadorna sker ofta genom yttre våld, kraftig vridning inåt/utåt i knäleden eller snabb inbromsning.

Inre sidoligament; grad III-skada kan ej gå utan stöd, ömhet vid skadeområdet och ingen svullnad. Test av stabilitet ”valgus-stresstest”.
Yttre sidoligament; sällsynta, kan ske genom trauma mot insida knä i sträckt läge. Korsbandskada- plötslig smärta, svullnad inom 12 timmar och knäet viker sig.
Meniskskada; låsningsfenomen, smärta på inre/yttre ledspringa vid böjning/utsträckning av knäet. Behandling enligt PRICE metoden och en SCS behandling hos mig, som kan stabilisera din kroppsbelastning rätt.

Då undviker du fortsatt smärta i ditt knä.
Se även fotbollsskador.


Hopparknä

149000859 Denna smärta kan du känna över den nedre knäskålsspetsen vid hoppsporter och du har överbelastat ditt knä under lång tid. Det kan även förekomma smärta med ömhet över senan, förtjockad över knäskålen, bristningar i senan och spänd muskel på framsida lår.


Löparknä

164907682 Smärta känns på knäledens utsida som inskränker rörligheten och att det strålar uppåt eller nedåt. Smärtan ökar under idrottarens löpning och omöjligt att fortsätta löpningen. I utförsbackar vid löpning eller gång i trappor. Lokal ömhet ca 3 cm ovanför ledspringan. Ett kompressions prov ”Nobels test” framkallar smärta typiskt för denna skada.