Skadan drabbar ofta fotbollsspelare när de hastigt och okontrollerat sträcker sig efter en boll, glidtacklar eller tvärvänder. Benet sträcker sig längre än vad ljumskmuskeln klarar av och en bristning uppkommer. Blixtsnabb huggsmärta i ljumskregionen och lokal blödning med viss svullnad efter några dagar. Vid partiell och total bristning behandlas med kompressionsförband i högläge. Vid total bristning har muskeln oförmåga att sammandra sig och måste opereras. Uppsök läkare ganska snart.