Fotledsproblem

Fotledsproblem

Fotledsproblem kan uppkomma på många sätt och vanligt är att du ”trampar snett”. I de flesta fall påverkas dina ledband och svullnad uppkommer. Många gånger är det övergående men gör man det fler gånger så uppstår instabilitet i foten. Balansträning och träna styrka är bra för fotledens funktion.

Stukning eller vrickning av foten

Vid för stor belastning och felaktig fotisättning kan stukning eller vrickning ske av fotleden. Kompressionsförband och med en bra planerad rehab kan skadan läka av sig själv.

När du stukar foten första gången så kan du ha en fraktur och är du osäker kontakta läkare för diagnos.

Fotbollsvrist (inklämmningsskada)

Många gånger uppstår detta vid obehandlade övertänjningar av fotled som kan ge benpålagringar framtill, där ledkapsel fäster. Genom många års upprepade skjutövningar, översträckningar eller överböjningar av fotled. Ledkapselns fäste får förslitningar eller små benbrott vid kollisioner mellan benytorna. Smärta vid fot som böjs upp eller ned, men även nedsatt rörelse i fotleden.

Ihållande smärta i fotleden

Denna smärta orsakas ofta av otillräcklig rehab efter vrickning av fotled. Men kan även vara skador på benets benbrosk eller förslitningar. Kontakta läkare om det ej försvinner för diagnostisera problemet.

Ledbandsskada

Denna skada sker ofta i fotboll, andra bollsporter, hoppgrenar m.m. En kraftig utåtvridning eller inåtvridning av fotled. Det kan då uppstå ledbands-tänjning, bristning eller total bristning. Då kan smärta uppstå vid rörelse o belastning av fotled och även svullnad av yttre eller inre fotknöl. Blodutgjutelse som senare övergår till missfärgning av huden ovanför och under skadan. Avbryt idrottandet och kompressionsförband och högläge så minskas blödningen.

Kliniktider 

Måndag & Tisdag 11.00 - 20.00
Torsdag 11.00 - 20.00
Lördag 12.00 - 20.00
Söndag 13.00 - 20.00