Diaphragma, mag- el. andningsbesvär

Diaphragma, mag- el. andningsbesvär

Diafragman är den primära inspirationsmuskeln och den näst viktigaste muskeln i kroppen bredvid hjärtat. En svag diafragma kan bidra till gastroesofageal reflux (GERD – sura uppstötningar och halsbränna orsakad av defekt ventil mellan magsäck och matstrupe eller svag sammandragning av muskelfibrerna runt matstrupen). ”Att få håll” (kramp) kan bero på att diafragman inte får tillräckligt med syre för att fungera effektivt vilket får den att krampa.

Boka en behandling hos mig för att förbättra dina besvär. En bra behandlingsteknik Strain and Counterstrain är smärtfri som kommer underlätta andning och eventuella andra besvär.

Bröstmuskelsmärta

Stora bröstmuskeln (pectoralis major) utgår från bröstkorgen upptill nyckelbenet och fäster på övre överarmsbenet. Muskeln har två muskelbukar, den mindre övre delen utgår från nyckelbenet och den större delen utgår från bröstkorgen. Denna muskel anses vara en framträdande andningsmuskel endast vid forcerad inandning (inspiration).

När du har tränat för mycket bröstmuskler eller allmänt spända bröstmuskler kan dina axlar vridas inåt som påverkar din kroppshållning och andning. Boka en behandling hos mig för att underlätta dina besvär.

Vid kraftig belastning kan stora bröstmuskeln (pectoralis major) brista. Total bristning kan förekomma i samband med styrketräning (framförallt i bänkpress), brottning, kulstötning, diskus- och spjutkastning. Smärta vid stora bröstmuskelns fäste på armens framsida i samband med kraftig belastning, ömhet på överarmens framsida, kraftnedsättning i armrörelse inåt mot bröstkorgen eller svullnad och missfärgning (p.g.a. blödning) på överarmens framsida. Besök läkare för bedömning av skadans art.

Vid huggande, akut smärta i mage eller bröst kontakta läkare för utesluta inre skador.

Diaphragma (mellangärdet) spänningar

Diafragman är en skelettmuskel med frivillig och ofrivillig kontroll. För att diafragman ska fungera effektivt måste bukväggen vara stabil. Diaphragman består av två ytor med en bindvävshinna (fascia) som är hårt bunden till diaphragman. Mellangärdesnerven (phrenicus) innerverar diaphragman och är viktig för att styra dess rörelser under andning. Skador på denna nerv kan omöjliggör normal andning.

Spänd diaphragma kan ge svår inandning och avslappnad svår utandning. Boka en behandling hos mig för att underlätta din andning.

Kliniktider 

Måndag & Tisdag 11.00 - 20.00
Torsdag 11.00 - 20.00
Lördag 12.00 - 20.00
Söndag 13.00 - 20.00