Nacksmärta

93853141 Musklerna i nacken är spända och ömma. Du kan ofta känna dig stel och svårt att vrida på huvudet. Molande värk eller strålande smärta till skulderpartiet. Har du haft nackbesvär under lång tid är träning och massagebehandlingar bra för stärka upp nackmusklerna.


Stelhet i nacken

164922841 Det kommer gärna ofta genom ensidigt arbete och statiska rörelser. Det gör ont och en obehaglig känsla som återkommande värk. Stelhet i nacken kan vara första steget till nackspärr. Behandlingar såsom Stran and Counterstrain och massagebehandlingar minskar stelheten i nacken.


Nackspärr

178465178 Nackspärr ger en huggande smärta och du kan ej vrida huvudet åt ena sidan. Det kommer plötsligt och orsaken kan vara ensidig belastning, som ger muskelkramper i nacken och låsningar i närliggande kotor.


Whiplash-skada

77893890 Denna skada uppkommer vid kraftig bakåtböjning av halsryggen som följs av en kraftig framåtböjning. Detta smärttillstånd kan bli långvarigt och orsakat skador i muskler, ligament, senor o ledband i nacken. Atlaskotan kan även förskjutas, särskilt om de ledband o muskler som har till uppgift att hålla den på rätt plats sträcks eller skadas. Smärta i halsryggen vid rörelse och utstrålande smärtor med domningar i armarna.

När denna skada uppstått ska du besöka sjukhus så fort som möjligt för utreda skadan.