Bröst- och magmuskelsmärta

178126207 Bröstmuskeln är trekantig och fäster i stor yta i centrum av bröstkorgen och i överarmens framsida under axelmuskeln. Magmusklerna har en ganska komplicerad infästning, då de har ett antal muskler som via ligament infäster i varandra. Ofta behöver du massage eller stretching för minska på smärtorna.

Huggande och akut smärta i mage och bröst kontakta läkare för utesluta inre skador.


Bröstmuskelsmärta

106429242 Vid kraftig belastning kan stora bröstmuskeln brista i samband med idrotter som brottning, kulstötning, styrkelyft m.fl. Smärta vid stora bröstmuskelns fäste på armens framsida, kraftnedsättning i armrörelse inåt bröstkorgen eller svullnad och missfärgning (pga blödning) på armens framsida. Besök läkare för bedöming av skadans art.


Diaphragma (mellangärdet) spänningar

126458401 Denna muskel är viktigast i andningsprocessen. Diaphragman består av två ytor med en binvävshinna (fascia) som är hårt bunden till diaphragman. Spänd diaphragma svår inandning och avslappnad svår utandning. En behandling kan minska smärtan av tryck på triggerpunkter och rörelsestretch i magmuskelregionen.